Browsing loại

Sơn Chống Axit

Sơn Chống Axit

SƠN CHỐNG AXIT CHO KẾT CẤU THÉP - EP174(T) 1/ TỔNG QUAN SẢN PHẨM a. Mô tả sản phẩm: 2 thành phần, lớp phủ sửa chữa liền mạch Amin gốc nhựa…
Đọc thêm...